Перелік безоплатних адміністративних послуг

Липень 12, 2018


Перелік адміністративних послуг, які безоплатно надаються Державною службою України з лікарських засобів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держлікслужби України

______________ №_______

Перелік адміністративних послуг, які безоплатно надаються

Державною службою України з лікарських засобів

№ п/п Назва адміністративної послуги Нормативно-правовий акт,

яким передбачено надання адміністративної послуги

Структурний підрозділ Держлікслужби України, відповідальний за надання адміністративної послуги
1. Видача висновку про якість ввезених лікарських засобів Порядок здійсненнядержавного контролю якостілікарських засобів, щоввозяться в Україну, затверджений постановоюКабінету Міністрів України

від 14.09.2005 № 902

Департамент організації державногоконтролю якостілікарських засобів

т./ф. (044) 450-99-06

т. (044) 393-21-43

2. Галузева атестація лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів Порядок проведення атестації та акредитації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затверджений наказом МОЗ України від 14.01.2004 № 10, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.2004

за № 130/8729

Департамент організації державногоконтролю якостілікарських засобів

т./ф. (044) 450-99-06

або комутатор

т. (044) 450-12-66

3. Сертифікація відповідності вимогам належної виробничої практики (висновку щодо підтвердження відповідності вимогам належної виробничої практики) Порядок проведення сертифікації виробництва лікарських засобів, затверджений наказом МОЗ України від 30.10.2002 № 391, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2002

за № 908/7196

Управління ліцензування та сертифікації виробництва

т. (044) 393-21-45

4. Сертифікація лікарського засобу (для міжнародної торгівлі)

 

Порядок проведення сертифікації лікарських засобів для міжнародної торгівлі,  затвердженийнаказом

МОЗ України від 14.01.2004 № 9, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.2004 за № 129/8728

Управління ліцензування та сертифікації виробництва

т. (044) 393-21-45