Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області станом за 2019 рік

Квітень 10, 2019

Класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету

Код економічної класифікації видатків бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд

 

Спеціальний фонд

 

Разом

 

план на 2019 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання станом за 2019 р.

план на 2019 рік з урахуван-ням внесених змін

касове виконання станом на 01.01.2020 р.

план на 2019 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання станом 2а 2019 р.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

2307010

«Керівництво та управління у сфері лікарських   засобів та контролю за наркотиками»

 

2110

Оплата праці

1331,5

1331,5

–      

1331,5

1331,5

 

2120

Нарахування на оплату праці

295,9

295,7

295,9

295,7

 

2210

Предмети, матеріали , обладнання та інвентар

26,0

26,0

26,0

26,0

 

2240

Оплата послуг(крім комунальних)

165,4

165,3

165,4

165,3

 

2250

Видатки на відрядження

26,5

26,5

26,5

26,5

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

69,2

69,2

69,2

69,2

 

2800

Інші поточні видатки

1,9

0

 

 

1,9

0

 

 

Всього:

1916,4

1914,2

1916,4

1914,2