Управління комунікацій

Липень 29, 2019 14:01

ФУНКЦІЇ

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує організаційну та аналітичну функції щодо здійснення заходів з питань європейської інтеграції та міжнародних зв’язків з основних напрямів діяльності Держлікслужби, взаємодії Держлікслужби зі ЗМІ та її комунікацій з інститутами громадянського суспільства.
 • Аналізує стан справ у сфері міжнародного співробітництва Держлікслужби та готує пропозиції щодо його розширення, вдосконалення і підвищення ефективності.
 • Узагальнює та аналізує інформацію щодо виконання зобов’язань, що випливають з членства України в особі Держлікслужби у міжнародних організаціях.
 • Забезпечує збір та аналіз інформації з основних напрямів діяльності Держлікслужби щодо стану справ у Європейському Союзі та в країнах-членах ЄС зокрема.
 • Здійснює моніторинг офіційних сайтів міжнародних профільних медичних, фармацевтичних та наукових організацій та установ.
 • Забезпечує здійснення неофіційного перекладу документів.
 • Готує аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали з питань європейської інтеграції та міжнародних зв’язків з основних напрямів діяльності Держлікслужби.
 • Бере участь у підготовці та оформленні закордонних службових відряджень працівників Держлікслужби.
 • Забезпечує координацію та здійснення заходів із прийому і роботи з іноземцями.
 • Бере участь у зборі інформації з відкритих інформаційних джерел в Україні та за її межами в частині основних напрямів діяльності Держлікслужби.
 • Бере участь у зборі та аналізі інформації про діяльність структурних підрозділів Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби, здійснює підготовку на їх основі звітних, довідкових та інших матеріалів для керівництва Держлікслужби.
 • Готує разом з іншими структурними підрозділами та оперативно поширює, у тому числі через офіційний веб-сайт, офіційну інформацію про діяльність Держлікслужби, заяви і повідомлення від імені Держлікслужби.
 • Організовує надання посадовими особами Держлікслужби інтерв’ю та коментарів для ЗМІ.
 • Організовує проведення за дорученням керівництва Держлікслужби прес-конференцій, брифінгів, інших заходів за участю ЗМІ.
 • Здійснює моніторинг та аналіз інформації, що оприлюднюється у вітчизняних та зарубіжних електронних ЗМІ, про діяльність Держлікслужби та щодо актуальних подій у сфері фармацевтики в Україні і світі.
 • Сприяє структурним підрозділам Держлікслужби у налагодженні комунікацій з інститутами громадянського суспільства.
 • Сприяє систематичному проведенню структурними підрозділами Держлікслужби консультацій з громадськістю під час реалізації державної політики з основних напрямів діяльності Держлікслужби.
 • Сприяє функціонуванню Громадської ради при Держлікслужбі.
 • Взаємодіє зі структурними підрозділами Держлікслужби, її територіальними органами та підприємствами, що входять до сфери її управління, з метою виконання завдань, покладених на Управління, надає їм консультативно-методичну допомогу з питань, які належать до компетенції Управління.
 • Бере участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління.
 • Забезпечує здійснення функціонування процесів системи управління якістю Держлікслужби та постійне поліпшення їх результативності в межах компетенції Управління.