Щорічне декларування доходів працівників Держлікслужби було виконано вчасно

Квітень 2, 2019

Станом на 01.04.2019 всі співробітники Держлікслужби (474 декларанти), які були зобов’язані подати декларації до вказаної дати, своєчасно подали електронні декларації.

Виключенням стали 3 декларанти, які були звільнені в 2018 році та належним чином повідомлені про необхідність подачі електронної декларації після звільнення.

Для розуміння антикорупційної тематики та, зокрема, грамотного заповнення електронних декларацій з держслужбовцями постійно проводяться роз’яснювальні роботи та консультації. Незважаючи на це, 148 декларантів допустили помилки при заповненні декларацій, що складає 31% від загальної кількості декларантів. У позитивному напрямі рухаються Служби (менше 20% помилок) в таких областях, як:

 • Вінницькій;
 • Хмельницькій;
 • Миколаївській;
 • Харківській;
 • Чернігівській;
 • Херсонській;
 • Полтавській;
 • Житомирській;
 • ЦА Держлікслужби.
 • Разом з тим викликає занепокоєння стан антикорупційної роботи в служб у:
 • Запорізькій області;
 • місті Києві;
 • Київській області;
 • Луганській області;
 • Львівській області;
 • Черкаській області, 
 • де кількість декларантів, які допустили помилки, складає більше 50%.

 

Типові помилки при заповненні електронних декларацій

 

Найпоширеніша помилка, яку допустили 127 декларантів, знаходиться у розділі ІІІ «Об’єкти нерухомості», де чітко визначено:

 

Суб’єкт декларування повинен задекларувати усі об’єкти нерухомості, що належать йому або членам його родини на праві власності, знаходяться в них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. До цього входять наступні об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, тощо.

Це означає, що:

 • вказуються всі об’єкти, які належать декларанту та особам, які задекларовані у нього, як члени сім’ї (право власності);
 • вказуються всі співвласники зазначених об’єктів (право спільної власності);
 • вказуються окремо, кожен член сім’ї, де він проживає (право користування);
 • у разі проживання не за місцем реєстрації, вказується об’єкт реєстрації (право реєстрації).
 •  

Корупційні ризики та відповідальне становище

У Держлікслужбі, підпорядкованих їй ТО та ДП всі керівники цих органів та їх заступники, що призначаються наказом Голови Держлікслужби, посада аудитора та уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції сьогодні відповідно до переліку НАЗК відносяться до посад з підвищеним корупційним ризиком. Ці особи у відповідній графі зазначають «ТАК», натомість решта держслужбовців лишає пропуск в даній графі.

Ланка посад «Головний спеціаліст» – категорія «В», посади від заступника керівника СЕКТОРУ і вище – категорія «Б». Саме таким чином має бути вказана ця інформація. Однак, керівники територіальних органів та їх заступники, що призначаються наказом Голови Держлікслужби, в графі «Чи займаєте Ви відповідальне становище…» зазначають не «А або Б», а «керівник, або заступник органу державної влади…», що є грубою помилкою.

Назви Держлікслужби та займаної посади в Розділі ІІ вказуються повністю. В доходах (джерело доходів) має місце скорочення (в територіальних органах скорочена назва відсутня).

 

Джерело доходів

Декларанти вказують себе джерелом доходів, а не Держлікслужбу, підприємство, установу, організацію з якої отримують кошти. Сам собі джерело доходів – приватний підприємець.

 

Власність на доходи

Декларанти зазначають власником своїх доходів, з якої отримують кошти – підприємство, установу, організацію. Власником доходів є особа, яка їх отримує (також дозволяється розділяти спільну власність на всіх членів сім’ї).

«Член сім’ї не надав інформацію про доходи, майно». Закон України «Про запобігання корупції» дозволяє застосовувати дану форму, але з урахуванням того, що декларант, який використовує згадану форму, може бути підданий ретельній перевірці спеціально уповноваженими органами.

 

Кредити за 2018 рік

Кредити за період декларування потрібно вносити, крім фінансових зобов’язань, і в ДОХОДИ.

 

Відчуження майна

При продажі майна джерелом доходів для декларанта є не він сам, а особа, яка розрахувалася з ним за це майно.

 

Правочини

Декларанти вказують «в правочинах» продаж майна, а доходи від відчуження не зазначають.

 

Робота за сумісництвом

Декларанти вказують оплачувану роботу за сумісництвом, а дохід від неї ні. Проте, трапляються варіанти і навпаки.

 

Висновок

Помилки, які допустили декларанти, незначні. Однак, керівникам територіальних органів державних підприємств та структурних підрозділів Держлікслужби варто взяти до уваги та розробити план проведення наступних заходів:

 • додатково провести роз’яснювальну роботу серед декларантів;
 • визначити підготовлену компетентну особу, якій декларант негайно повідомить про подачу декларації для можливості протягом 7 днів подати її виправлений варіант. В ТО та ДП Держлікслужби це визначені наказом керівників уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції. Але є інформація про самоусунення відповідальних осіб від виконання своїх обов’язків, які до того ж неграмотно заповнили електронні декларації;

Керівникам Служб в Одеській, Тернопільській областях, Відділу з управління персоналом Держлікслужби негайно повідомити НАЗК про не подачу декларацій від трьох осіб, зазначених в абзаці другому цього тексту, як таких, хто звільнився і не надав відповідний документ декларування.