Протокол № 5 засідання Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 11 червня 2019 року

Вересень 4, 2019

 

 Протокол № 5

засідання Громадської ради при Державній службі України

 з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

11 червня 2019 року

Конференц-зал Держлікслужби

 

Присутні:

  • 17 членів Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі Громадська рада), двоє – за дорученням члена Громадської ради з правом голосу ( список у додатку);
  • Секретар Громадської ради Вовченко О.В. – начальник відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління комунікацій Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба)

 

Голова Громадської ради Котляр Т.М. запропонувала затвердити порядок денний засідання, що напередодні був розісланий членам Громадської ради по електронній пошті.

 

Вирішили: затвердити такий порядок денний засідання Громадської ради:

 

  1. Зустріч з Головою Держлікслужби Ісаєнком Р.М.
  2. Про виконання рішень засідання Громадської ради при Держлікслужбі 16 квітня 2019 року.

Доповідач Котляр Т.М.

  1. Обрання представника щотижневика «Аптека» до складу Громадської ради при Держлікслужбі в зв’язку з припиненням членства Приходько О.В.

Доповідач Котляр Т.М.

  1. Зміни до ПКМ від 03.11.2010 №996 (зміни внесені ПКМ від 24.04.2019 №353 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2019-п#n2).

Доповідач Котляр Т.М.

  1. Щодо зустрічі 06.06.2019, організованої Секретаріатом Кабінету Міністрів України для голів Громадських рад при ОВВ, представників структурних підрозділів з питань взаємодії з громадськістю центральних та місцевих органів влади з Державним секретарем КМУ та державними секретарями міністерств.

Доповідач Котляр Т.

  1. Різне.

 

Голосували: за — 17;  проти — 0;  утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П. 1. Зустріч членів Громадської ради з Головою Держлікслужби Ісаєнком Р.М. відбулась у форматі питання-відповідь. Розглянуто такі питання:

набуття чинності питань щодо обов’язкового створення безбар’єрного простору в Україні для маломобільних груп населення відповідно до нових державних будівельних норм В.2.2-40:2018 (далі – ДБН);

внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 вересня 2014 року № 677 (про затвердження порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі); «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» у частині вимог до фармацевтичної освіти стосовно молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою (фармацевтів);

започаткування відзнак і номінацій з нагоди 20-річчя професійного свята — Дня фармацевтичного працівника.

Руденко В.В. повідомив, що у деяких областях територіальні органи Держлікслужби по-різному тлумачать вимоги щодо цих ДБН та трапляються випадки різного розуміння їх представниками одного й того ж процесу чи ситуації. Окрім іншого, облаштування пандусів пов’язане з необхідністю погодження проекту з різними відомствами, адже це потребує додаткової території, здійснюється в місцях, де прокладені різноманітні підземні комунікації і вимагають значних  витрат.

Пруднікова О.Є. зазначила, що особлива проблема при цьому виникає в аптечних закладів, що розташовані в будинках, які мають історичну цінність.

Ісаєнко Р.М. поінформував, що Держлікслужба стикається з проблемою, коли експерти Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіонбуд) України видають висновок про відповідність аптечним закладам, що відкриваються вперше, проте взагалі не мають пандуса. Наразі Держлікслужба готує звернення до Мінрегіонбуду.

Держлікслужба найближчим часом планує провести спільні з громадськими організаціями наради з метою вивчення та обговорення назрілих питань, у тому числі й щодо дотримання ДБН.

Голова Держлікслужби відповів на питання та запропонував також надавати додаткові питання у письмовому вигляді. Він також зазначив, що наразі відомство не має своїх нагород, ще у процесі погодження знаходиться питання щодо емблеми інституції тощо. Ісаєнко Р.М. звернувся до присутніх з проханням надати до Держлікслужби клопотання щодо працівників фармацевтичної сфери, яких необхідно відзначити з нагоди 20-річчя професійного свята — Дня фармацевтичного працівника в Україні. Держлікслужба, зі свого боку, підтримає ці клопотання та направить листи місцевим органам влади та органам місцевого самоврядуванні.

 

П.2.  Слухали про виконання рішень засідання Громадської ради від 16 квітня 2019 року 2019 року.

Котляр Т.М. проінформувала присутніх, що на виконання рішення попереднього засідання до Держлікслужби було направлено лист з проханням повести робочу нараду з представниками фахових громадських організацій, в тому числі членів Громадської ради, та представників бізнесу з метою отримання єдиного бачення виконанням вимог ДБН та контролю за їх виконанням, отримання відповідей на їх  питання. 

Котляр Т.М. також повідомила що на лист, який було направлено до Держлікслужби з пропозиціями змін до наказу від 29.09.2014р. №677 “Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі” при усному спілкування з департаментом контролю якості лікарських засобів отримано відповідь, що проект змін опрацьовується та найближчим часом буде розміщено на сайті Держлікслужби для громадського обговорення.

Вирішили: інформацію прийняти до відома.

Голосували: за — 17; проти — 0; утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П.3. Слухали про обрання представника щотижневика «Аптека» до складу Громадської ради при Держлікслужбі в зв’язку з припиненням членства Приходько О.В.

Котляр Т.М. повідомила, що від щотижневика «Аптека» до складу  Громадської ради надано кандидатуру Бондарчук Ірини. Всі документи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» надано. Зауважень до документів немає.

Вирішили: увести до складу Громадської ради Бондарчук Ірину як представника щотижневика «Аптека».

Голосували: за — 17 проти — 0; утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П.4. Слухали щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», які внесені постановою КМУ від 24.04.2019 № 353.

Доповідач Котляр Т.М. повідомила, що відповідно до змін функції дорадчого органу головним чином зводяться до громадського моніторингу за врахуванням органом виконавчої влади пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

Постановою визначено, що громадська рада готує та подає до органу виконавчої влади обов’язкові для розгляду пропозиції, виснов­ки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи органу.

Громадська рада також здійснює громадський моніторинг за врахуванням органом виконавчої влади пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

Також передбачено участь представника громадської ради в колегіях органів виконавчої влади з правом дорадчого голосу. Котляр Т.М. зазначила, що органи виконавчої влади останнім часом колегії не проводять взагалі.

Змінено порядок формування громадської ради. Її склад може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення про спосіб формування складу громадської ради приймається органом виконавчої влади.

Вирішили: інформацію взяти до відома.

Голосували: за — 17; проти — 0; утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П.5. Слухали про зустріч держсекретарів міністерств з головами громадських рад при органах виконавчої влади, представниками підрозділів з питань взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади, що була організована Секретаріатом Кабінету Міністрів України і відбулась 06 червня 2019 року в приміщенні Клубу Кабінету Міністрів України, м. Київ.

Доповідач Котляр Т.М. повідомила про перебіг зустрічі за участю Державного секретаря Кабінету Міністрів України Володимира Бондаренка та питання, що на ній розглядались,зокрема, щодо удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями, посилення комунікації з головами громадських рад шляхом залучення до цього процесу державних секретарів міністерств, пошуку нових форматів взаємодії тощо. 

Вирішили: інформацію взяти до відома.

Голосували: за — 17; проти — 0; утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П. 6.  Різне.

6.1. Слухали щодо повідомлення Котляр Т.М про листи, надіслані на адресу  Громадської ради від:

ГО «Міжнародна спеціальна антикорупційна колегія» (лист від 16.04.2019 № 068);

Координаційного комітету громадських рад України (лист електронною поштою на адресу Держлікслужби  від 14.05.2019).

Вирішили: взяти зазначену інформацію до відома.

Голосували: за — 17; проти — 0; утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

6.2. Слухали щодо визначення дати наступного засідання Громадської ради.

Вирішили: наступне засідання Громадської ради провести 03 вересня 2019 року об 11 годині.

Голосували: за — 17;  проти — 0;  утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

Котляр Т.М. повідомила, що порядок денний вичерпаний, запропонувала закрити засідання Громадської ради.

Вирішили: закрити засідання Громадської ради.

Голосували: за — 17;  проти — 0;  утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

 

Голова Громадської ради                                                          Т.М. Котляр

 

Секретар Громадської ради                                                      О.В. Вовченко

 

 

Додаток до протоколу №5

засідання Громадської ради

при Держлікслужбі

11 червня 2019 року

 

Присутні на засіданні 11.06.2019

члени Громадської ради при Держлікслужби

 

Член Громадської ради

Назва інституту громадянського суспільства

1

Бігдан
Анна Антонівна

ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»

2

Голобоков
Геннадій Борисович

ГО «Асоціація «К» – Українська асоціація ветеранів-співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» Служби безпеки України

3

Ігнатов
Володимир Анатолійович

Лур’е Дмитро – за дорученням

ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України» (AIPM Ukraine)

4

Котляр
Тетяна Миколаївна

ГС «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»

5

Литвиненкова
Тамара Григорівна

ГО «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (ГО ФАДО)

6

Менон
Раманан Унні Парамбат

Олійник Олена Олексіївна – за дорученням

ГО «Асоціація індійських фармацевтичних виробників»

7

Бондарчук Ірина

Щотижневик АПТЕКА

8

Просяник
Лариса Федорівна

ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део (З Богом)»

9

Пруднікова
Олена Євгенівна

ГО «Всеукраїнська організація Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада» (ГО «ВО МОФАФР»)

10

Редько
Володимир Вікторович

Асоціація «Виробників інноваційних ліків» (АПРАД)

11

Руденко
Володимир Васильович

ГС «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ)

12

Сорока
Іван Миколайович

ГО «Український медичний клуб»

13

Федорова
Людмила Олександрівна

Обласна ГО «Чернігівська ліга фармацевтів»

14

Харчик
Павло Юрійович, 

присутня Бондаренко Дар’я Олександрівна – за дорученням

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»

15

Чумак
Віктор Тимофійович

ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України»

16

Шамрай
Дмитро Ігоревич

ГО «Медичний контроль»

17

Шумілін
Михайло Валентинович

ГС «Українська Медична Логістична Асоціація» (ГС «УМЛА»)