Затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), та у сфері контролю якості лікарських засобів, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 465 затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), та у сфері контролю якості лікарських засобів, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Постановою визначено такі критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та у сфері контролю якості лікарських засобів та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

 

Критерії визначені на основі зв’язків між негативними наслідками та відповідними кількісними і якісними показниками (характеристиками) господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Зокрема, залежно від масштабу господарської діяльності встановлюються такі критерії, як:

вид діяльності, який проваджує суб’єкт господарювання у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), у сфері контролю якості лікарських засобів;

кількість аптечних закладів, через які проваджується господарська діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

 

У якості критерію визначаються також:

вид лікарських засобів, виробництво яких здійснюється суб’єктом господарювання;

система оподаткування, на якій знаходиться суб’єкт господарювання;

наявність системи управління якістю продукції, що відповідає міжнародним стандартам.

 

За критерії оцінки пропонуються також прийняття наявності порушень вимог законодавства, які допускаються суб`єктом у відповідній сфері та наявність штрафних санкцій за порушення у сфері контролю якості лікарських засобів.

 

Віднесення суб’єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, відповідно до шкали балів:

 

Обрахунок періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) застосовуватиметься Держлікслужбою з наступного планового періоду.